Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal adoptat la nivel european și aplicabil statelor membre UE

La data de 04 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial ala Uniunii Europene pachetul legislativ care va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamnetul General privind Protecția Datelor - RGPD);
 • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. Directiva (UE) 2016/680 a intrat în vigoare la 5 mai 2016, dată de la care a început să curgă termenul de doi ani de transpunere în legislația națională.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași:

            Subinspector de poliție Olaru Marius-Ciprian

            Date de contact:

                   Telefon:  0232/302046,   fax:   0232.302.175

                   E-mail: marius.olaru@is.politiaromana.ro.

 

Informare

Inspectoratul de Poliție Județean Iași - în calitate de operator de date cu caracter personal - colectează, prelucrează și stochează date cu caracter personal, în scopul:

 • Emiterii de autorizații/licențe pentru societățile specializate de pază și protecție, detectivi particulari; pentru permisele de port-armă, substanțe periculoase; certificate de cazier judiciar; pentru toate autorizațiile eliberate/emise de poliție;
 • Monitorizării securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private din sediile de poliție;
 • Asigurării evidenței persoanelor care au acces în sediul inspectoratului și al subunităților teritoriale;
 • Prevenirii, cercetării, reprimării infracțiunilor, menținerii ordinii publice, monitorizării traficului rutier, măsurării vitezei de deplasare a autovehiculelor și sancționării conducătorilor auto care depășesc limitele legale de viteză, precum și al altor participanți la trafic, care încalcă normele legale de circulație pe drumurile publice;
 • Asigurării transparenței activităților desfășurate de structurile polițienești.

 

Relații cu publicul

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, cetățenii pot primi informații la numărul de telefon 0232.302.046.

La sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare și legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.

 

Coordonate de contact

Inspectoratului de Poliție Județean Iași

Iași, Str. Mihai Costăchescu, Nr. 2, Cod poștal 700495

Telefon: 0232.302.046, Fax: 0232.302.175

Internet: https://is.politiaromana.ro, E-mail: marius.olaru@is.politiaromana.ro

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211,  +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Internet: www.dataprotection.ro, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Drepturile persoanei vizare în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 • Dreptul la informare (art. 13, 14, 34) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul la rectificare (art. 16) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul la ștergerea datelor  - “dreptul de a fi uitat” (art. 17) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 19) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul la opoziție (art. 21) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77) din Regulamentul (UE) 679/2016;
 • Dreptul de a se adresa justiției (art. 79) din Regulamentul (UE) 679/2016.