Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public : 
 

Inspector de poliţie MOCANU ALINA-ELENA 

Agent de poliţie CIOBANU ADINA-IOANA

        

Adresa:      Str. Mihai Costăchescu, Nr.2, Iaşi, cod 700495 

Tel. birou:  0232.302.030 
Tel. mobil:  0747112369 
Fax:            0232.302.175 
email:         ipjiasi@is.politiaromana.ro 

Baza legală

LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

HOTARÂREA Nr. 123 din 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.