Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliţiei Române este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Astfel, articolul 1 al acestei legi, statuează că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă de regulă uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Dispoziţiile referitoare la activitatea poliţiei, cuprinse secvenţial în alte legi de organizare şi funcţionare a instituţiilor statului, au fost completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui anumit tip de infracţionalitate.

O deosebită atenţie a fost acordată modificării şi completării Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, protecţiei agentului acoperit, a martorului şi a datelor, Legii Administraţiei publice locale, a celei privind combaterea crimei organizate, precum şi legii privind combaterea infracţiunilor comise prin mijloacele tehnologiei de vârf.

Astfel, conform nr. 218/2002, privind organizarea si funcţionarea Politiei Române, Inspectoratul este unitate în subordinea Poliţiei Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială pe raza judeţului Iaşi, care conduce, îndrumă şi controlează activitatea subunităţilor de poliţie teritoriale.

Inspectoratul este condus de un şef al inspectoratului, ajutat de doi adjuncţi. Inspectoratul are în structura organizatorică un aparat judeţean şi structuri de poliţie municipale, orăşeneşti, secţii rurale de poliţie şi posturi de poliţie comunale. Fiecare structură este condusă, după caz, de către un şef de serviciu, şef poliţie municipală, şef poliţie orăşenească, şef de secţie, şef de birou, şef de secţie poliţie rurală, şef post de poliţie comunală.

Inspectoratul desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii.