Venituri salariale achitate personalului din I.P.J. Iaşi – Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice