În urma analizării situaţiilor statistice pe anul 2021, referitoare la activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, s-au conturat următoarele aspecte:

 

Din punct de vedere al resurselor umane, în anul 2021, la nivelul instituţiei au avut loc 93 de încadrări de personal şi au venit de la alte unităţi 15 angajaţi. De asemenea, în cursul anului trecut, instituţia a pierdut 108 angajaţi, majoritatea prin pensionare. Astfel, funcţiile alocate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi sunt ocupate în proporţie de 80,44 %.

 

Prin structura de pregătire profesională au fost organizate şedinţe de tragere cu armamentul din dotare, precum şi pregătire fizică şi au fost organizate şedinţe în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu în regim de circulaţie prioritar.

 

Pe linie de asigurare logistică, în anul 2021, au fost efectuate lucrări de consolidare, modernizare şi exindere a 3 posturi de poliţie, în cadrul programului „Cooperare regională pentru prevenirea şi lupta împotriva criminalităţi transfrontaliere în regiunea de frontieră dintre România-Moldova” – THOR. De asemenea, au fost achiziţionate şi distribuite bunuri pentru eficientizarea activităţii poliţiştilor, precum pulverizatoare de mână cu substanţă iritant lacrimogenă, maiouri antiglonţ şi antiînjunghiere, bastoane telescopice cu toc, sisteme audio-video portabile etc..

 

Anul trecut, la nivelul I.P.J. Iaşi au fost desfăşurate activităţi, ce continuă şi în anul 2022, pentru implementarea a 3 proiecte, finanţate în cadrul Programului Operațional România-Republica Moldova 2014-2020. De asemenea, au fost înaintate 22 de idei de proiecte, în valoare totală de 14 milioane de euro, pentru digitalizarea I.P.J. Iaşi, reparaţii capitale, reabilitare termoenergetică etc.

 

Referitor la activitatea de relaţii cu publicul, au fost eliberate 124.015 caziere judiciare, dintre care 1.154 persoanelor juridice. De asemenea, au fost eliberate 558 de autorizaţii de port-armă, dintre care 411 pentru arme letale, iar 147 pentru arme neletale şi au fost efectuate 820 de atestări pentru agenţi de pază. Totodată, au fost eliberate 73 de autorizaţii pentru deţinere detectoare de metale.

 

În cadrul programelor de prevenire a criminalităţii, poliţiştii ieşeni au desfăşurat 319 activităţi pentru prevenirea infracţiunilor contra persoanei, a infracţiunilor contra patrimoniului, a violenţei domestice şi agresiunilor de natură sexuală, beneficiari fiind peste 34.000 de persoane, de pe raza judeţului Iaşi, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

 

Pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, poliţiştii ieşeni au planificat şi executat anul trecut, 2.164 de acţiuni de amploare, au fost desfăşurate 45.339 de

controale directe, fiind aplanate 4.255 de stări conflictuale. S-au înregistrat 462 de participări ale poliţiştilor ieşeni la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice şi au fost puse în aplicare 1.040 de mandate de aducere.

 

În perioada analizată, au fost efectuate 81 de acţiuni şi 790 de controale pe linie economico-financiară, fiind aplicate 203 sancţiuni contravenţionale. Totodată, au fost confiscate bunuri în cuantum de aproximativ 55,20 mii lei. În ceea ce priveşte dosarele penale pe linie economico-financiară, în anul 2021, au fost soluţionate 542 de dosare penale, reprezentând 27% din totalul aflat în lucru.

 

În anul 2021, prin Sistemul Naţional Unic de Apeluri de Urgenţă 112 au fost direcţionate către I.P.J. Iaşi 86.738 de apeluri, iar poliţiştii au intervenit la 38.989 dintre acestea.

 

Pe parcursul anului 2021, poliţiştii ieşeni au aplicat 112.692 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 62.124 conform O.U.G. nr. 195/2002 privind  circulaţia pe drumurile publice, 33.668 conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 535 conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, iar restul conform altor acte normative.

 

În cursul anului 2021, au fost sesizate 19.836 de fapte de natură penală şi au fost constatate 2.148 de infracţiuni flagrante. În ceea ce priveşte dinamica infracţiunilor sesizate la nivelul I.P.J. Iaşi, se constată că numărul acestora a crescut cu 644 de infracţiuni faţă de anul 2020 şi a scăzut cu 3.703 fapte faţă de anul 2019.

Infracţiunile contra persoanei au înregistrat o creştere cu 709 fapte faţă de anul 2020 şi o scădere cu 359 faţă de anul 2019, iar cele contra patrimoniului au înregistrat o scădere cu 273 de fapte faţă de anul 2020 şi o scădere cu 2.833 faţă de anul 2019.

 

În ceea ce priveşte faptele de violenţă în familie, în anul 2021 au fost înregistrate 2.358 de fapte, acestea reprezentând 30,76% din numărul infracţiunilor contra persoanei. Ponderea este deţinută de lovire sau alte violenţe (1.439), abandonul de familie (260), infracţiuni prev. de legea pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie - Legea nr. 217/2003 (339), ameninţarea (163), nerespectarea  măsurilor  privind  încredinţarea  minorului (48),  relele tratamente aplicate minorului (36). Poliţiştii au intervenit la cazuri de violenţă domestică şi au emis 527 de ordine de protecţie provizorii, faţă de tot atâţia agresori, pentru protecţia victimelor.

 

Pe linie silvică, poliţiştii continuat acţiunile de verificare a modului de respectare a legislaţiei privind provenienţa, circulaţia, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos. Astfel, au fost efectuate 547 de controale şi au fost verificate 2.245 de obiective. În urma neregulilor constatate, poliţiştii au înregistrat 203 dosare penale referitoare la infracţiuni silvice şi au aplicat 79 de sancţiuni contravenţionale, conform Legii nr. 171/2010. 

 

Pe linie rutieră, poliţiştii au constatat 1.546 de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, fiind cercetate 452 de persoane, iar faţă de 122 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive. Totodată, poliţiştii rutieri au constatat 50.226 de contravenţii, au reţinut în vederea suspendării 6.975 de permise de conducere şi au retras 1.519 certificate de înmatriculare. Deşi numărul total al accidentelor rutiere a crescut cu 21%, se înregistrează o scădere în ceea ce priveşte numărul accidentelor rutiere grave cu 27% şi numărul de victime rănite grav cu 33%. S-a constatat faptul că principalele cauze generatoare de accidente rutiere au fost: neacordare prioritate vehicule, abateri săvârşite de biciclişti, viteza neadaptată la condiţiile de drum şi traversarea  neregulamentară a străzii de către pietoni.

 

Au fost sesizate 77 de infracţiuni, comise în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora. Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost desfăşurate 224 de acţiuni de prevenire şi informare.

 

Pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase au fost confiscate de către poliţişti 29 de arme, 1.360 de bucăţi de muniţie şi 1.726 kilograme de materiale pirotehnice. Au fost constatate 77 de infracţiuni pe această linie, dintre care 34 referitoare la materiile explozive, 20 la regimul armelor şi muniţiilor şi 23 de altă natură.

 

În cursul anului 2021, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au organizat 10 acţiuni şi 7 activităţi de informare. De asemenea, au soluţionat 149 de petiţii, au întocmit 33 de dosare penale şi au aplicat 125 de sancţiuni contravenţionale.

 

În anul 2021, poliţiştii criminalişti au efectuat 4.575 de cercetări la faţa locului, fiind ridicate 19.049 urme şi mijloace materiale de probă. Tot în această perioadă, prin folosirea sistemelor criminalistice de investigare tehnico-ştiinţifică, au fost identificate 514 persoane bănuite de săvârşirea unor infracţiuni, au fost testate cu tehnica poligraf 159 de persoane şi au fost efectuate 70 de percheziţii informatice.

 

În cadrul dosarelor penale instrumentate, au fost cercetate 3.470 de persoane, iar în urma cercetărilor efectuate, faţă de 626 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, dintre care 353 au fost arestate preventiv, 44 au fost arestate la domiciliu, iar faţă de 146 de persoane a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

 

În ceea ce priveşte persoanele aflate sub supraveghere judiciară, în anul 2021 au fost înregistrate 725 de cazuri, la finalul anului fiind rămase 329 de persoane, dintre care 279 sub control judiciar, 49 cu arest la domiciliu şi o persoană sub control judiciar pe cauţiune.

 

Pe linie de cooperare poliţienească internaţională, anul trecut, la nivelul I.P.J. Iaşi au fost primite 101 cereri de asistenţă poliţienească şi au fost transmise 224 de mesaje operative privind persoane din judeţul Iaşi ce comit infracţiuni sau persoane urmărite, care se ascund pe raza altor state europene. Au fost date în urmărire naţională 140 de persoane, iar în urmărire internaţională 56 de persoane. De asemenea, 900 de persoane dispărute au fost date în căutare naţională, iar 696 de persoane au fost date în căutare internaţională.

În cursul anului trecut, poliţiştii ieşeni au depus eforturi suplimentare pentru gestionare activităţilor curente şi a sarcinilor apărute în contextul pandemic. Astfel, au fost organizate 3.299 de acţiuni pentru limitarea şi înlăturarea efectelor pandemiei de COVID19, au verificat peste 443.000 de persoane şi 15.000 de agenţi economici. Au fost aplicate 12.897 de sancţiuni contravenţionale, conform Legii nr. 55/2020 şi au fost sesizate 16 fapte de zădărnicirea combaterii bolilor.

 

Principalele obiective ale I.P.J. Iaşi pentru anul 2022 sunt: pregătirea profesională a poliţiştilor; eficientizarea modului de utilizare a resurselor umane şi materiale în

contextul pandemic; reducerea numărului infracţiunilor judiciare sesizate, în special a celor contra persoanei; reducerea numărului de accidente rutiere; intensificarea activităţii investigativ-operative şi de cercetare penală pentru soluţionarea dosarelor penale, în special în ceea ce priveşte soluţionarea dosarelor cu autor necunoscut şi identificarea, monitorizarea şi aplanarea stărilor conflictuale.